Jelentkezés érettségi előkészítőkre 2022

Kategória: Hírek Módosítás: 2022. március 29. kedd Megjelent: 2020. május 11. hétfő

Tájékoztató

érettségi előkészítő tantárgyak választásához

2022/2023-as és 2023/2024-es tanév

 

 A közép- és emelt szintű érettségi előkészítőkre, valamint a választható tantárgyakra történő jelentkezés feltételei a következők:

 1. A jelentkezés határideje: 2022. április 30.
 2. A jelentkezés a 2022/2023-as és 2023/2024-es tanévre szól.
 3. A tantárgyak nagy körültekintéssel, jól megfontoltan, a teherbírás és a jövőbeli továbbtanulási célok figyelembevételével kerüljenek kiválasztásra!
 4. Az előkészítők és a választható tantárgyak tényleges indításáról az iskola 2022. május 24-ig dönt a jelentkezések alapján.
 5. 2022. május 24. után, a jelentkezők alacsony létszáma miatt nem induló előkészítőkről és választható tantárgyakról május 31-ig lehet átjelentkezni más tantárgyra.
 6. 2022. május 31. után a jelentkezés csak intézményvezetői engedéllyel módosítható, a kérelem benyújtásának legvégső határideje 2022. szeptember 15.
 7. Az érettségi előkészítők és a szabadon választott órák az osztályozás és a hiányzás szempontjából kötelező tanórának számítanak, a foglalkozást lemondani tanév közben nem lehet.
 8. A jelentkezés véglegesítése: a felületről kinyomtatott formanyomtatványt kérjük aláírva (18 év alatti tanuló esetén a törvényes képviselő aláírása is szükséges) leadni az osztályfőnöknek 2022. május 31-ig, a határidők a honlapon való jelentkezésre vonatkoznak.

 

Tudnivalók a tantárgyak kiválasztásához:

Érettségi előkészítő tantárgyak az alábbi táblázat szerint választhatók. Minden oszlopból maximum egy tantárgyat lehet kiválasztani. (Kivétel: francia nyelv tantárgy, ami másik nyelvvel együtt is választható, illetve az informatika, amely egyidejűleg közép és emelt szinten is kiválasztható.)

 

Óraszám: heti 2 óra / tantárgy

 

1. oszlop

2. oszlop

3. oszlop

4. oszlop

Emelt szint

matematika

magyar

történelem

fizika

kémia

angol

német

francia

testnevelés

földrajz

informatika

biológia

ének-zene

vizuális kultúra

Középszint

     

informatika

 

A technikumi tanulók kötelező óraszámon felül bármelyik oszlopból választhatnak tantárgyat, de ez nem kötelező.

 

Legalább hány előkészítő tantárgyat kell választania az egyes osztályoknak?

(Az osztályjelölés a jelenlegi tanév szerinti!)

 • 10.B osztály:      0 tantárgyat
 • 10.C osztály:      0 tantárgyat
 • 10.D osztály:      0 tantárgyat, a közgazdászoknak nem szakmai érettségi előkészítőt
 • 10.H osztály:      1 tantárgyat
 • 11.H osztály:      második tárgyat, ha eddig csak egyet tanult

 

A jelentkezés az alábbi oldalról indítható:

 

Találatok: 11023