Ösztöndíj rendszer

Kategória: Uncategorised Módosítás: 2021. szeptember 01. szerda Megjelent: 2020. október 13. kedd

 2021/2022-es tanév

Jogszabályi háttér

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra jogosult.

A   12/2020.   (II.7.)   Korm.   rendelet   a   szakképzésről   szóló   törvény   végrehajtásáról (továbbiakban: Szkr.) 170 §-a alapján az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, 167 400 Ft.

Az Szkr. 171 § (1) bekezdése szerint az ösztöndíj havonkénti összege

 1. a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának 5%-a (8370 Ft), a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának 10%-a,
 2. a          szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
 3. ba) 5%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
 4. bb) 15%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
 5. bc) 25%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 6. bd) 35%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött
 • Az előkészítő      évfolyamon járó  ösztöndíj  havonkénti összege  az  ösztöndíj alapjának 5%-
 • Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az Szkr. 174 § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap 15. napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap 28. napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Jogosultság megállapítása

A 2021/2022-es tanévben szakképzési ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki

 • tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
 • adott évfolyam tanulója a 2020/2021-es tanévben:
  • technikum
  • 1/9 4-es szintű szakképző iskola
  • technikum (két tanítási nyelvű)
  • 9/Ny technikum nyelvi előkészítő
  • 9/Kny technikum két tanítási nyelvű előkészítő
  • orientációs évfolyam
  • 1/13 5-ös szintű technikum
  • 3/15 5-ös szintű technikum
  • Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli
  • Ksz/13 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli
  • Beszámításos tanulók – Szakmajegyzék szerint magasabb évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat
  • Összevont évfolyam (amennyiben az adott osztály évfolyama „Összevont évfolyam”-ra van állítva, a tanulóhoz egyedileg beállított évfolyamot kell vizsgálni)
  • Dobbantó évfolyam
  • Műhelyiskola osztály
 • első szakmaszerző,
 • nem évismétlő,
 • duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban nem részesül,
 • igazolatlan mulasztásainak száma nem haladja meg a 6 órát.

 

Találatok: 2305