Közösségi szolgálat - jelentkezési helyek

Kategória: Hírek Módosítás: 2023. július 21. péntek Megjelent: 2018. szeptember 13. csütörtök
Tanév közben választható közösségi szolgálat lehetőségek!
Szervezet neve Tevékenység Létszám, időhatár
(ha van)

 

Szociális és jótékonysági terület – Balogh Zsuzsanna

Babócsa Község Önkormányzata

      fahordás, farepegetés, sportesemények szervezése, lebonyolítása, rendezvények szervezése lebonyolítása, parkosítás, közterületek rendebétele, takarítása  

Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Jótékonysági rendezvényeken való részvétel (Kulturális műsorok)

 

Kaszó Községi Önkormányzat

 
Somogysárd Község Önkormányzat  
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali)  
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon  
Segesd Község Önkormányzata  
Rinyabesenyő Község Önkormányzata  
Bolhás Község Önkormányzata  
Lábodi Község Önkormányzat  
Háromfa Község Önkormányzata  
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Beszélgetés, különböző csoportos foglalkozásoknál, szabadidős tevékenységekben részvétel 20 fő
   
Felolvasás, orvoshoz kísérés  
   
Könyvtárba kísérés, sétáltatás, templomba kísérés  
   
Kézműves foglakozások  
   
   
   
Barcsi Szociális Központ    
Adj Te Is Egy Boldog Percet Botinak Egyesület egyesület által szervezett rendezvények lebonyolítása, rendezvények alkalmával segítségnyújtás-lebonyolítás, rendezvények szervezése, Botond személyi segítése kísérete  2-20 fő
Segesdi Szociális Otthon    
Kaposvári Baptista Gyülekezet Nagyatádi Leány Gyülekezete

- részvétel a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány karácsonyi Cipősdoboz Akciójában

- egyéb jótékonysági tevékenységekben való részvétel (adományok gyűjtése, begyűjtése, beraktározása, válogatása, csomagolása, kiosztása, kiszállítása)

- a Nagyatádi Baptista Gyülekezet lelkiszolgálatának támogatása

- különböző programok, összejövetelek lebonyolításában való segítségnyújtás, egyéb

 
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Egyesület szabadidős tevékenységek támogatása, irodai kisegítő feladatok végzése, kirándulások szervezésének segítésének  
Csurgói Városi Szociális Intézmény idős emberek nappali ellátása kulturális és a szabadidős programok megvalósításában 3 fő
Nagyatádi Szív Egyesület programok szervezése, lebonyolítása  
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ - Csodaország Bölcsőde (Nagyatád) kisgyermekekkel való játékos foglalkozás 2 fő
Vitalitas Mozgáskorlátozottak Nagyatádi Sportegyesülete táborok szervezése, felügyelet  
Mozgáskorlátozottak Somogymegyei Egyesülete  megyei sportnap rendezése 10 fő

 

Oktatási terület – Füstösné Cseresnyés Katalin

NUSE - Papp László (30/180-5466) úszótáborokban segítés  július 6-10
rendezvények szervezése  július 13-17
   július 20-24
NKI Játék gyerekekkel 20 fő
   
Gyerekkíséret  
   
Programok szervezése, lebonyolítása  
   
Segesd-Tarany Általános Iskola Korrepetálás 5 fő
   
Sportdélutánok lebonyolítása  
Csurgói Városi Iskola    
Böhönyei Általános Iskola DÖK rendezvényeken segíteni  
Drávamenti Körzeti Általános Iskola Lakócsai Tagiskolája pedagógiai munkát segítő feladatok  
Somogyudvarhelyi Általános Iskola  Nyári tanulófelügyelet  
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolg. Központ Udvarrendezés, időszakos gyermekfelügyelet, csoportos foglalkozások, szervezett programok  
Somogyszobi Általános Iskola    
Számítógépes feladatok ellátása  
   
Böhönye Festetics Pál Általános Iskola     
Nagyatádi Kötélugró Klub Rendezvény lebonyolítás, gyermek felügyelet  
Coats Crafts Hungary Kft.    
Nagyatádi Közoktatási Intézmény    
KLIK 141007 Segesd-Tarany Általános Iskola IV. Béla Király Általános Iskolája    
Nagyatádi Ritmikus Gimnasztika Egyesület sportversenyeken szervezési feladatok, felügyelet  
Rinyamenti Kézilabda Club Sportegyesület játékvezetés, szervezési rendezési feladatok, gyermek kiséret, rendezvények lebonyolítása  
Kistornászok Klubja Mozgásfejlesztő Egyesület családi bölcsődében kisgyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatok, játék, rendezvényeken segítés  
Nagyatádi Futball Club sportversenayeken segítség nyújáts, programok lebonyolításában  

 

Kulturális és közösségi terület – Füstösné Cseresnyés Katalin

Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház Közösségi programok szervezése, lebonyolítása, helyi szokások hagyományok megismertetése  
CLA Milk Kft. 0bekapcsolódás a cég kulturális és közösségi tevékenységébe, Classens Group látogatóközpontjában a csoportok fogadásának segítése, az oktató kolléga munkájának támogatása, oktató-ismeretterjesztő anyagok készítése, adatgyűjtés  2-3 fő
Életfa Egyesület Várpalota online tananyag készítő foglalkozások tartása zoom-on keresztül, tananyagok ellenőrzése  
Iskolai rendezvényeken való segítés diákönkormányzat rendezvényei  
iskolaszék rendezvényei  
   
   
   
   
   
   
NKI Rendezvényeken segítés 20 fő
Kelepele Kulturális Egyesület oktatási és kulturális nevelésben, gyermekfelügyeletben való részvétel  
Nyerges Hagyományőrző Egyesület    
Merengő Szervezési feladatok
Nagyatádi Fonalgyár Rendezvényeken való segítség  
Nagyatádi Karate Klub Rendezvényszervezői munka, programszervező és segítő munka, felügyelői munka, kisegítő munka  
Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Programok szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítség  
IV. Béla Király Általános Iskola Segesd    
Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány    
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ Kulturális Központ, Turisztikai Központ, T25 Galéria és Közösségi Ház, Városi Múzeum, Városi Könyvtár, Városi Sportcsarnok  
Lábodi Református Egyházközség Gyermekfelügyelet, foglalkozás, programokon való segédkezés  
Nagyatádi Református Egyházközség tábori segítségnyújtás (gyerek felügyelet, könnyű fizikai munka, számítástechnikai segítségnyújtás - laptop)  
Római Katolikus Plébánia Nagyatád    
Árpád-házi Szent László Római Katolikus Plébánia Segesd Programok szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítség  
Nagyatádi Úszó és Kerékpáros Sportegyesület    
Gandhi Egyesület Tapsony    
Barcs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata adminisztratív munkák, szórólapozás, plakátolás  
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely programok szervezésében és lebonyolításában való részvétel  
Kaposmérő Község Önkormányzata Falunap, szüreti fesztivál, közösségi programok szervezése, lebonyolítása  
Nagyatád Város Önkormányzata Önkormányzat pályázataihoz kapcsolódó tevékenységekben, programokban, adatgyűjtésekben való közreműködés  
Barcsi Városi Könyvtár Számítógépes adatrögzítés  
Bokor József Városi Könyvtár  
Csurgó Városi Könyvtár  
Községi Könyvtár és Művelődési Ház Böhönye programokon való segítségnyújtás, könyvtár általános tevékenységéből fakadó feladatok támogatása  
Kutas Község Önkormányzata Önkormányzati kulturális, közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása  
 Böhönye Község Önkormányzata  általános adminisztratív feladatok, kulturális feladatokban történő közreműködés és egyéb kisegítői feladatok végzése  
Gyékényes Község Önkormányzata rendezvények szervezése lebonyolítása, szociális étkezés kihordása

2 fő

Beleg Község Önkormányzata programok szervezése, hivatal segédmunkák, adminisztrációs feladatok ellátása  
Bolhó Község Önkormányzata segítségnyújtás különböző területeken (egészségügyi, szociális, jótékonysági, kulturális, közösségi, környezet-természetvédelmi)  
Nemesvid Község Önkormányzata  
Somogyudvarhely Község Önkormányzat  
Szenyér Község Önkormányzata közösségi programok szervezése, könyvtárrendezés, nyári tábor szervezése, nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában való segítés  

 

Környezet- és természetvédelmi terület – Vránicsné Bődi Ildikó

Sziágyi Erdei Iskola Festés, erdei utak karbantartása 10 fő
 
tereprendezés
 
Kaszói erdészet Zrt. Festés, erdei utak karbantartása 10 fő
 
tereprendezés
 
Mocz magánerdészet Festés, erdei utak karbantartása 10 fő
 
tereprendezés
 
Török Lovastanya Kinti munkák: fűnyírás, kertészkedés, söprés, karámok  
 
Benti munkák: takarítás, mosogatás, ágynemű huzatolás
 
Lovak körüli munkák
 
Táborokban gyerekfelügyelet, játékszervezés
 
Versenyeken és egyéb rendezvényeken hostess munka, írnokoskodás
 
Triatlon Nagyatád Verseny előkészítése korlátlan létszám, 12 óra számolható el maximum
   
Frissítő állomásokon való segítés  
   
tereprendezés  
   
Nagyatádi Kórház Udvartakarítás, parkrendezés, kerítésfestés, lomtalanítás  
 
 
 
 
 
Nagyatádi Med Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.    
Bütyök Állatudvar Egyesület    
Nagyatádi Természet és Állatvédő Egyesület Állatok gondozása  
 
Lábodi SEFAG Erdészet Erdőgondozás  
Assisi Sz. Ferenc Alapítvány Állatok gondozása 5 fő
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.(Kaposvár)    
Erdészeti Erdei Iskola és Oktatóközpont (Somogyszob)    
Tóth János facsemete ültetés  
Parkprojekt (Tóth Ágnes) Széchenyi Park feltérképezése  
tájékoztató táblák készítése  
QR-kód készítése 10 fő
   
Aranyló Lovas egyesület Nagyatád Fejlesztő foglalkozásokon való segítés, lovak előkészítése, foglalkozása, gyermekjáték felügyelet, táborokban való segítés  
Csillagtanya Lovas Kft. Nagyatád istálló takarítás, állatok körüli munka, kertészet feladatok  
Somogy Természetvédelmi Szervezet Petesmalmi Vidrapark tanösvényének karbantartása, vidrakifutó környezetének rendezése, rendbentartása  
Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület Nagykanizsa Kutyasétáltatás  
Szőlősgyöröki "Csodaláng" Egyesület Turistautak létesítése, karbantartása, teljesítménytúrák szervezése  

 

Katasztrófavédelmi terület – Hornyák Katalin

Nagyatádi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bepillantás a tűzoltók munkájába 20 fő (10-10 fő két különböző napon)
   
Karbantartási feladatok  
   
Adminisztrációs feladatok  
   
Versenyeken és egyéb rendezvényeken hostess munka, írnokoskodás  
Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség    
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Segesd polgárőr szolgálat, járőr szolgálat, rendezvények külső biztosítása 3 fő

 

Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenységi terület – Hornyák Katalin

Nagyatádi Óvodák Óvodai környezet gondozása 13 fő (1 fős csoportok)
   
Óvodai tevékenységekhez kiegészítő, szemléltető eszközök, játékok készítése  
   
Segítés a gyerekek gondozási feladataiban  
   
Besegítés az irodai adminisztrációs munkába  
   
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje  gondozási feladatok tevékenységek előkészítése, dekoráció készítése  
Csurgói Napsugár Egyesület fogyatékosággal élők és családtagjainak számára rendezvények, programok foglalkoztatások szervezése  5-10 fő
Berzencei Óvoda   6 fő
Bélavári Óvoda   3 fő
Somogyudvarhelyi Napközis Óvoda    
Somogyszobi Óvoda    
Sávolyi Óvoda    
Bolhói Óvoda    
Kadarkúti Gyermekkert Óvoda    
Kutasi Micimackó Óvoda Zsebibaba Mini Bölcsőde nevelést közvetlenül segítő alkalmazottak munkájának megfigyelése segítése   
Iharosi Kerekerdő Óvoda    
Görgetegi Napköziotthonos Óvoda    
Taranyi Mesevár Óvoda    
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda Mernyei Tagóvodája    
Belegi Pitypang Óvoda    
Segesdi Tündérkert Óvoda    
Csokonyavisontai Óvoda    
Darányi Óvoda    
Csurgói Városi Iskolák és Óvodák    
Marcali Óvoda Központ    
Nagykorpádi Pöttönpark Napköziotthonos Óvoda  besegítés a gyermekek gondozási feladataiba, óvodai környezet gondozása, udvari játékok karbantartása  2 fő
Szentai Arany János Nevelési és Művelődési Intézmény    
Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda    
Somogysádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda Mernyei Tagovódájának Telephelyhe    
Drávamenti Óvodák Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat    
Rinyaszentkirályi Mini Manó Óvoda    
Mesztegnyői Óvoda    
Szabási Kispipitér Napközi otthonos Óvoda    
Szent Antal Óvoda és Bölcsőde Berzence    
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda    
Böhönyei Gézengúz Óvoda    
Római Katolikus Plébánia Marcali Közös sport és szabadidős tevékenységek szervezése max. 15 fő
Nárcisz Biztos Kezdet Gyerekház - Babócsa Gyermekfelügyelet, közösségi programok szervezése, lebonyolítása egyszerre max. 2 diák
Tulipán Biztos Kezdet Gyerekház - Csokonyavisonta    
LOGOSZ Civilek a Barcs-kistérségi Keresztény Fiatalokért Egyesület - Barcs Nyári táborok szervezése-gyerekfelügyelet  
Kaposmérői Bokréta Óvoda Gyerekfelügyelet, besegítés az óvónők munkájába, (díszítés, udvari játékok)  
Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha neveléssel, gondozással összefüggő feladatok végzése, udvarrendezés  
Bringázó, Úszó és Túrázó Egyesület (BrUT) úszóverseny lebonyolításában való közreműködés  

 

Bűn és balesetmegelőzés - Dergez-Mohari Katalin

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

rendőrségi feladatok vállalása bűn és balesetmegelőzési vonalon

forgalmasabb útszakaszokon kerékpárosoknak tanácsadás, parkoló autók szélvédőjére tájékoztató anyagok kihelyezése és nyomtatványok osztása

 

 

Találatok: 7582