Technikai dolgozók

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2021. november 19. péntek Megjelent: 2021. november 19. péntek

Technikai dolgozók

Kovács Gábor Jenőné

iskolatitkár

Grujber Annamária

iskolatitkár

Bekéné Horváth Mária

kollégiumi titkár

Puskás Anita

laboráns

Szőke Zsolt

könyvtáros

Mlinarics Gyöngyi

ápoló

Juhász Kinga

gazdasági ügyintéző

Tóth Réka

gazdasági ügyintéző

Németh Kristóf

rendszergazda

Pap László

gondnok

Csiszár Norbert

karbantartó

Bondor Csaba

karbantartó

Brantmüller Zoltánné

intézményi takarító

Horváth Lászlóné

intézményi takarító

Lászlóné Baksa Szilvia

intézményi takarító

Pápai Eszter

intézményi takarító

Rácz Lászlóné

intézményi takarító

Szijártó Barbara

intézményi takarító

Bondor-Juhász Erika

intézményi takarító

Szabóné Tenk Judit

intézményi takarító

Tókáné Radován Lívia

intézményi takarító

Bosnyák József

portás

Brantmüller Zoltán

portás

Szabó Zoltán

portás

Takács János

portás

 

 

Óraadók

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2021. november 19. péntek Megjelent: 2021. november 19. péntek

Óraadók

Bezerédy Ágnes

fejlesztő pedagógus

Bognár Ákos

idegenforgalmi és szálloda szakon közgazdász

Dankovics Tetyana

okleveles angol nyelv és irodalom bölcsész és tanár

Fejes János

okleves katolikus teológus lelkipásztor szakiránnyal

Gerencsérné Szaksz Katalin

fejlesztő pedagógus

Gresa Lívia

gyógypedagógus logopédus, geográfus, természettudományok magisztere

Herr Dávid

közgazdász pénzügyi számviteli alapképzési szakon

Horváth Attiláné

földrajz-rajz szakos tanár

Horváth Tamás

üzleti szakoktató vendéglátó szakirány

Jakab Enikő

etika hit és erkölcstan, hittan oktató

Koril-Kincses Kinga

idegenforgalmi szakmenedzser közgazdász idegenforgalmi szakon

Kuzma István

informatika

Lukács Sándorné

egészségügyi szakoktató

Maronics Melinda

ének-zene szakos tanár

Nagy Istvánné

óvoda pedagógus

Nemes Zita

okleveles és diplomás ápoló

Pál Marietta Annamária

közgazdász turizmus-vendéglátás

Pap Erika

cukrász és kereskedelmi szakoktató

Szabó Ilona

szociális munkás

Szakonyi Lászlóné

gépíró és gyorsíró, alapfokú szövegszerkesztő

Török-Kovács Péter

turizmus-vendéglátás szakoktató

Vámosi Erzsébet

gyógypedagógus

 

Office 365 tisztaszoftver

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2019. október 24. csütörtök Megjelent: 2019. október 22. kedd

Az alábbi oldalról egy előzetes regisztrációt követően otthoni használatra ingyenesen letölthető az Office 365 irodai alkalmazás!

https://o365.oh.gov.hu/

Bővebben ...

Oktatók

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2021. november 19. péntek Megjelent: 2021. november 19. péntek

Oktatók

 

Bácskay Annamária

francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, erkölcstan-etika szakos pedagógus

Balla Gyula

okleveles pedagógiatanár (kollégium)

Balogh Zsuzsanna

 1. B osztályfőnöke, pedagógus gyógytestnevelés szakirány, testnevelő tanár

Bogdánné Basa Eszter

 1. C osztályfőnöke, okleveles ápoló

Böndicz János

 1. B osztályfőnöke, okleveles informatikatanár, kémia szakos tanár

Csehné Varga Csilla Mária

 1. D osztályfőnöke, magyar-történelem szakos középiskolai tanár

Csertán Csabáné

KSZ/12. SZG-kf. osztályfőnöke, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Dergez-Mohari Katalin

7.H osztályfőnöke, okleveles biológia szakos tanár, okleveles középiskolai kémiatantár

Dr. Horváth Andrea

 1. H osztályfőnöke, okleveles angol tanár, szakvizsgázott pedagógus

Füstösné Cseresnyés Katalin

német-orosz szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, idegen nyelvi munkaközösség vezetője

Dr. Gelencsér Szabolcsné

matematika-fizika szakos tanár

Haász-Simon Gyöngyi

pszichológus, pedagógiai szakpszichológus

Hauptman Henrik

2/14. GYÁ-kf osztályfőnöke, angol szakos nyelvtanár

Heizler Erika

 1. D osztályfőnöke, okleveles történelem-orosz szakos középiskolai tanár, okleveles német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

Hornyák Katalin

 1. A osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Horváth Veronika

1/13. Á osztályfőnöke, egyetemi okleveles ápoló, okleveles egészségügyi tanár, szakmai humán munkaközösség vezetője

Horváthné Bali Mónika

okleveles közgazdász pénzügy szakon, okleveles közgazdásztanár

Jakabné Molnár Ilona

okleveles kollégiumi nevelőtanár, szakvizsgázott pedagógus

Jüngling Márton

 1. D osztályfőnöke , okleveles testnevelő tanár

Jüngling-Czotter Éva

 1. B osztályfőnöke, testnevelő tanár

Kovács István

okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)

Kozma-Takó Krisztina Orsolya

német nyelv és irodalom alapszakos bölcsész

Madarász Péter

 1. C osztályfőnöke, testnevelő tanár

Mesterné Subicz Erika

 1. C osztályfőnöke, okleveles matematika-fizika szakos középiskolai tanár, okleveles számítástechnika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, reál munkaközösség vezetője 

Mészáros Róbert

mérnökinformatikus

Molnár Bernadett

 1. C osztályfőnöke, okleveles matematika szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus

Molnár Tibor

okleveles matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Némethné Kalocsai Krisztina

közgazdász gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakon

Oláh Norbert

szociálpedagógus (kollégium)

Papné Kigyósi Ildikó

 1. H osztályfőnöke, okleveles német szakos bölcsész és középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, DÖK segítő tanár

Papp Péter

informatika szakos mérnöktanár, mérnökinformatikus

Páva Zoltánné

okleveles pedagógia tanár, okleveles angol tanár

Pintér Károly

általános és középiskolai katolikus hittan tanár (kollégium)

Polyák Réka

 1. H osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, történelem szakos bölcsész és tanár, humán munkaközösség vezetője

Rongáné Csányi Katalin

középiskolai testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus (kollégium)

Simon Emese

magyar angol szakos tanár

Sipos Margit Erika

okleveles pedagógiatanár (kollégium)

Sudár István Ákos

10.D osztályfőnöke, okleves földrajz szakos tanár, történelem szakos bölcsész és tanár

Szabóné Haluskay Ágnes

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

Szakács Lehel Sándor

 1. TGIKPE osztályfőnöke, okleveles gépészmérnök, okleves mérnöktanár (gépészmérnök), szakmai reál munkaközösség vezetője

Takács Erika

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Takács Orsolya Réka

 1. B osztályfőnöke, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, okleveles földrajz tanár, szakvizsgázott pedagógus

 Tápler Zsolt László

okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Tóth Ágnes Katalin

 1. H osztályfőnöke, matematika szakos tanár, okleveles földrajztanár, osztályfőnöki munkaközösség vezetője

Vojkovics Gábor

okleveles testnevelő tanár, földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus

Vránicsné Bődi Ildikó

 1. H osztályfőnöke, földrajz szakos középiskolai tanár, földrajz-testnevelés általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, testnevelés munkaközösség vezetője

Események

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2021. január 05. kedd Megjelent: 2019. szeptember 05. csütörtök

 

Iskolavezetés

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2021. november 19. péntek Megjelent: 2021. november 19. péntek

Iskolavezetés

Cseh Tamás Attila

igazgató, magyar-történelem szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus

Déri Ildikó

általános igazgatóhelyettes, okleveles informatikatanár, népművelés-matematika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus

Szakács Ibolya

szakmai igazgatóhelyettes, okleves gépészmérnök, okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), szakvizsgázott pedagógus 

Bartha János

oktatási igazgatóhelyettes, matematika-biológia szakos tanár

Ösztöndíj program

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2019. október 10. csütörtök Megjelent: 2018. november 14. szerda

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj


A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

A hiány-szakképesítések köréről évente dönt a Kormány.

 

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések intézményünkre vonatkozóan a következők:

54 521 03  Gépgyártástechnológiai technikus

54 723 02 Gyakorló ápoló

 

Az ösztöndíj mértéke a tanulók tanulmányi átlageredménye alapján a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók esetében havonta 20-50.000 forint közötti összeg lehet.

A szakképzésben részt vevő tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra. A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vizsgaidőszakának végéig jogosult. A jogosultság akkor is fennmarad a tanulmányok végéig, ha a tanulmányok alatt a tanult szakképesítés lekerül a hiány-szakképesítés listáról.

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosultak azok a tanulók, akik:

 •      -első szakmájukat tanulják,
 •      -hiány-szakképesítéseknek minősített szakképesítést tanulnak,
 •      -államilag támogatott, nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt,
 •      -megfelelő tanulmányi eredményt érnek el.


A szakgimnáziumi tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanuló tanulmányi átlaga

a)   3,01 és 3,5 között van 20 000 Ft,

b)   3,51 és 4,0 között van 30 000 Ft,

c)   4,01 és 4,5 között van 40 000 Ft,

d)   4,51 és 5,0 között van 50 000 Ft.

Az érettségire épülő szakképzési évfolyamokon (gépészet és egészségügy) a gyakorlati órák teljesítését a duális rendszer biztosítja. A tanulókkal a gyakorlati képzőhelyek tanulószerződést kötnek, és a tanulók pénzbeli juttatásban részesülnek.

A duális rendszerű szakképzés szélesítése érdekében kiterjesztésre került a tanulószerződéses jogviszony alapján megvalósuló gyakorlati képzés lehetősége. A jogszabály – az előírt feltételek megléte esetén - lehetővé teszi a tanulószerződés megkötését a szakgimnázium tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamán.

Tehát a gépészet és az egészségügy ágazatban tanulók a 11. és 12. osztályban tanulószerződést köthetnek a Büttner Kft-vel, illetve a Nagyatádi Kórházzal és tanulószerződéses pénzbeli juttatásban részesülhetnek.

A hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon a tanulószerződéses pénzbeli juttatás mellett Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban (gépgyártástechnológiai technikus), illetve Ápoló leszek ösztöndíjban (gyakorló ápolók) részesülhetnek a tanulók.

 

„Ápoló leszek!” ösztöndíj

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ meghirdette az, „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” –ot.

A pályázati felhívás keretében az egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények nappali tagozatos, érettségire épülő OKJ képzésben (gyakorló ápoló) részt vevő tanulói részesülhetnek támogatásban, amelynek összege maximum havi 40.000 Ft lehet.

Az ösztöndíj mértéke 3,01 tanulmányi átlagtól egységesen havonta nettó 40 000 forint

Az ösztöndíj feltétele, hogy a szakképesítés megszerzését követően a pályázóknak legalább annyi ideig kell a megszerzett szakképesítésüknek megfelelő munkakörben dolgozniuk valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, amennyi ideig az ösztöndíjat kapták.

Az egészségügyi szakképzésben részt vevő tanulók egyidejűleg kaphatják a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjat és az Ápoló leszek ösztöndíjat is.

Azok a tanulók, akik a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján ösztöndíj támogatásban részesülnek, jelen pályázati felhívás keretében is részesülhetnek ösztöndíjban, azonban a jelen projekt keretében részükre megállapított ösztöndíj legfeljebb 40.000 Ft lehet, azzal a kitétellel, hogy a megállapított ösztöndíj és a 252/2016. (VIII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott ösztöndíj együttes összege nem haladhatja meg a garantált nettó bérminimum összegét.

Garantált nettó bérminimum összege 2018-ban 120.033 Ft)

 

Alkategóriák